Probusclub “De Glazen Stad”

 

                                                                                      Algemeen

 

In 1965 is in Engeland de Probusorganisatie opgericht en sinds 1977 is deze organisatie ook in Nederland haar activiteiten begonnen met de start te Delft van de eerste Probusclub in ons land. Probus is een afkorting, afgeleid van Retired Professional and Business men ( gepensioneerde Beroeps- en Zakenlieden )   

Doelstelling van de Probusorganisatie: Bevorderen van de onderlinge verbondenheid en vriendschap tussen personen van 55 jaar en ouder. De leden hebben in het verleden een maatschappelijk verantwoordelijke functie vervuld ( of vervullen deze gedeeltelijk nog ) en hechten waarde aan het regelmatig ontmoeten van elkaar, elk lid vanuit zijn/haar persoonlijke en maatschappelijke achtergrond. Er wordt binnen een Probusclub gepoogd een grote diversiteit in voornoemde achtergrond tussen de verschillende leden te bereiken en daarom streeft men binnen een Probusclub naar een verscheidenheid van beroepsgroepen, interesses en leeftijd.

De bindende elementen tussen de leden van een Probusclub zijn onder andere: verbreding van kennis en interesse, verruiming van inzichten, ontspanning en onderlinge hulpvaardigheid. Probusclubs zijn daardoor vaak echte vriendenclubs.

Nieuwe leden kunnen op uitnodiging lid worden en dienen bij voorkeur woonachtig zijn in de regio waar de Probusclub gevestigd is.

 

                    Probusclub “De Glazen Stad”, opgericht in augustus 1995  

 

De leden van de Probusclub “De Glazen Stad” ontmoeten elkaar om de 14 dagen op woensdag tijdens een clubbijeenkomst. Er wordt naar gestreefd eenmaal per maand een bezoek af te leggen bij diverse bedrijven, organisaties of instellingen in de omgeving en eenmaal per maand is er een lezing van één van de leden of een spreker van buiten de club over de meest uiteenlopende onderwerpen. Na afloop van het bezoek of de lezing ontmoeten wij elkaar voor een drankje en een lunch in onze thuisbasis:

                              Zwembad De Boetzelaer

                              Madeweg 36

                              2681 PM  Monster

 De bijeenkomsten van de club vangen om 10.00 uur aan met koffie en om 13.30 uur wordt de lunch beëindigd.

           

  Met de partners van de leden is er twee maal per jaar een gezamenlijke bijeenkomst:

  • De nieuwjaarsbijeenkomst met diner
  • De jaarlijkse excursie met een bezoek aan een plaats en/of museum in Nederland

 

Bij de eerste Probusclubs in Nederland konden in de beginfase alleen mannen lid worden. Later ontstonden er clubs, waarbij zowel mannen als vrouwen leden aangesloten zijn en de laatste tijd zijn er ook Probusclubs opgericht voor uitsluitend vrouwelijke leden. Probusclub “De Glazen Stad” is vanaf de oprichting een club met alleen mannelijke leden.

            

 Behalve De Glazen Stad zijn in het Westland zijn nog 5 andere Probusclubs actief: 

  • Het Westland,                 opgericht 1983
  • De Naald-Westland,      opgericht 1991
  • Vrouwen Westland,       opgericht 2001
  • Westland Mixed,            opgericht  2008
  • Westland-Waterweg,     opgericht  2011

 

Van deze clubs heeft er één uitsluitend vrouwelijke leden, drie zijn herenclubs en één is gemengd. Eenmaal per jaar is er een gemeenschappelijke bijeenkomst van deze 6 clubs in onze regio.